Seminārs par Latgales Speciālo Ekonomisko zonu

Aicinu Jūs ierasties 24. janvārī plkst. 15:00 Daugavpils novada domē, kur notiks informatīvais seminārs – diskusija par Latgales Speciālo Ekonomisko zonu, Dienvidlatgales biznesa inkubatoru un aktualitātēm projektos.

SEMINĀRA DARBA KĀRTĪBA*

14:45  Ierašanās, reģistrācija, kafija

15:00  Tikšanos atklāj Daugavpils novada domes priekšsēdētāja J. Jalinska

15:05 Dienvidlatgales Biznesa inkubatora atbalsts uzņēmējiem. A. Zelčs

15:35 LATGALES SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ ZONA:

  1. Kas ir Latgales SEZ un kādas ir Latgales SEZ priekšrocības uzņēmējiem.
  2. Kas var pieteikties Latgales SEZ uzņēmuma statusam.
  3. Kur atradīsies Latgales SEZ teritorija Daugavpils novadā.
  4. Kā var pieteikties Latgales SEZ uzņēmuma statusam.

16:35 Aktualitātes projektu konkursos

17:00 Biedrības “Daugavpils novada uzņēmēju konsultatīvās padome” aktualitātes:

  • biedrības interneta veikala izveide. J. Krukovskis
  • dalība projektu konkursos. I. Jakobsone

*Darba kārtībā iespējami precizējumi vai izmaiņas

Ja rodas kādi jautājumi, droši sazinieties ar mani.

Cieņā,

Jāzeps Krukovskis Daugavpils novada dome Attīstības nodaļas projektu koordinators jazeps.krukovskis@dnd.lv 26121362, 65422284 www.daugavpilsnovads.lv