Seminārs „KO PAŠVALDĪBA VAR SNIEGT UZŅĒMUMAM/ KĀ PAŠVALDĪBAI SADARBOTIES AR UZŅĒMĒJIEM”.

Aicinu Jūs apmeklēt semināru pašvaldības darbiniekiem un uzņēmējiem „KO PAŠVALDĪBA VAR SNIEGT UZŅĒMUMAM/ KĀ PAŠVALDĪBAI SADARBOTIES AR UZŅĒMĒJIEM”.

Seminārs notiks 4. martā, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

 MĀCĪBU MĒRĶIS: Veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

Semināra programma un pieteikuma veidlapa pielikumā.

Semināru organizē  Latgales plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros.

Seminari_pasvaldibas_2015

Pieteiksanas_anketa_seminariem_2015