Publiskie dokumenti

Reglamenti, pārvaldes noteikumi

Pārvaldes reglaments 

Pārvaldes iekšējās darba kārtības noteikumi

Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Kalkūnes pagastā

Noteikumi par Kalkūnes pagasta autoceļu tīkla vērtības noteikšanas kārtību

Kalkūnes bibliotēkas reglaments

Kalkūnes bibliotēkas lietošanas noteikumi

Nolikumi

Kalkūnes pagasta pārvaldes Nolikums

Randenes pamatskolas Nolikums

Kalkūnes bāriņtiesas Nolikums

Kalkūnes pagasta pārvaldes Arhīva nolikums

Kalkūnes pagasta pārvaldes Ekspertu komisijas nolikums

Tarifi
Kalkūnes pagasta siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķins
Siltumenerģijas tarifi Kalkūnes pagasta teritorijā
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Kalkūnes pagasta teritorijā
Kalkūnes pagasta dzīvojamo telpu īres maksas noteikšana
Dzīvojamo telpu īres maksas noteikšana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kalkūnes ielā 18
Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifu apstiprināšanu Kalkūnes pagasta teritorijā
Grozījumi lēmumā “Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifu apstiprināšanu Kalkūnes pagasta teritorijā
Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Kalkūnes pagasta teritorijā- 26.03.2015. 

Maksas pakalpojumi

Par Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta centra pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.

Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2013.gada 28.decembra lēmumā Nr.1359 “Par Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta centra pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”.

Īres maksas

Par Daugavpils novada pašvaldības Kalkūnes pagasta dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamā mājā Nr.18, Kalkūnes iela, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads

Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamā mājā Kalkūnes ielā 14, Kalkūni, Kalkūnes pagasta, Daugavpils novads, dzīvokļiem Nr.18, Nr.30, Nr.38, Nr.41

Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamā mājā Ķieģeļu ielā 10. Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļiem Nr.4 un Nr.16

Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamā mājā Komunālā ielā 108, Kalkūni, Kalkūnes pagasta, Daugavpils novads, dzīvoklim Nr.7

Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamā mājā Muitas ielā 13, Muitas, Kalk;ūnes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļiem Nr.1 un Nr.14

Nolikumi un lēmumi par Kalkūnes pagasta pārvaldes iepirkumiem 2010., 2011., 2012. un 2013.gadā
Nolikums “Kalkūnes pagasta naftas produktu iegāde 2011.gadā” – 20.12.2010., Nolikums “Būvdarbu veikšana “Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Kalkūnu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Id.Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/091) – 30.07.2011., Nolikums “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Kalkūnes pagasta teritorijā” – 25.01.2011., Nolikums “Būvdarbu veikšana “Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Kalkūnes ciema ūdenssaimniecības attīstība – papilddarbi” – 15.02.2011., Nolikums “Daugavpils novada Kalkūnes pagasta ielu rekonstrukcijas I kārta – Jubilejas ielas 0.000-0.400 km rekonstrukcija” – 24.08.2011., Jubilejas ielas būvdarbu līgums;  Nolikums “Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Daugavpils novada Kalkūnes pagasta teritorija – 12.01.2012., Kalkūnes parasta teritorijas plānojums 2012.Nolikums Komunāla tehnika traktors ar aprīkojumu – 2012.,  Darbu apjomu saraksts – 2012.,. Nolikums-Naftas produktu iegade Kalkunes pagasta parvaldes darbibas nodrosinasanai 2013.gada – 2012., Nolikums-Naftas produktu iegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai 2014.gadam – 2013., Nolikums-Lietotas vieglās pasažieru/kravas automašīnas iegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām – 2013., Jauns Nolikums.-Lietotas vieglās pasažieru/kravas automašīnas iegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībam – 23.10.2013., Nolikums. – Pārtikas produktu piegāde Randenes pirmsskolas un pamatskolas vajadzībām 2013, 2014.gadā –  Nolikums.-Elektroenerģijas piegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām – 19.11.2013. Grozījumi Nolikumā Elektroenerģijas piegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām – 26.11.2013., 27.12.2012. Lēmums 2012/05
23.07.2013. Lēmums “Par automasinas piegadi Kalkunes pagasta parvaldes vajadzibam” 2013/01
14.10.2013. Lēmums “Par naftas produktu iegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai 2014.gadā”
23.10.2013. Lēmums Nr.KPP 2013/04 par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
19.11.2013. Lēmums Nr.KPP 2013/05 “Par lietotas vieglās kravas/pasažieru automašīnas piegādi Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām”
26.11.2013. Lēmums Nr.KPP 2013/06 “Pārtikas produktu piegāde Randenes pirmsskolas un pamatskolas vajadzībām 2014.gadā”
04.12.2013. Lēmums Nr.KPP 2013/07 “Par elektroenerģijas piegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām”
13.12.2013. Lēmums Nr.KPP 2013/07 “Par elektroenerģijas piegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām” PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU.

Pārskati

Pārskats 2016;

Pārskats 2012;

Pārskats 2011;

Pārskats 2010;

Pārskats 2009.

Citi Daugavpils novada domes publiskie dokumenti