Radošās nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem “Grāmata iedvesmo…”

Datums: 16.01.2018
Laiks: 12:00
Vieta: Kalkūnes bibliotēka
Atbildīgais: Tatjana Rosovska