Onkoloģijas slimību profilakses pasākums

Datums: 20.11.2019
Laiks: 13:00 - 19:00
Vieta: Kalkūnes pagasta pārvaldes aktu zālē
Atbildīgais: J.Valaine