Izglītības un informācijas diena “Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”

Datums: 14.03.2019
Laiks: 14:00 - 16:30
Vieta: Kalkūnes pagasta pārvaldes aktu zālē
Atbildīgais: J.Valaine