Informācijas un izglītības diena “Fiziski un garīgi vesels cilvēks-laimīgs cilvēks laukos”

Datums: 26.04.2018
Laiks: 14:00 - 17:00
Vieta: Kalkūnes pagasta pārvaldes aktu zālē
Atbildīgais: M.Kiseļova