Cirka-teātra izrāde “Pasakainā planēta”

Datums: 13.12.2019
Laiks: 18:00 - 19:30
Vieta: Kalkūnes pagasta pārvaldes aktu zālē
Atbildīgais: Alla Izranova