7.ģitāristu un bardu saiets Kalkūnē

Datums: 04.05.2019
Laiks: 16:00 - 21:00
Vieta: Kalkūnes pagasta pārvaldes aktu zālē
Atbildīgais: Alla Izranova