Par nekustamā īpašuma Ķieģeļu ielā 12-13, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads izsoles paziņošanu , Ķieģeļu iela 12-13, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugvpils novads
Kadastra nr.: 44609000413 Sākotnējā cena: EUR 2200.00 EUR
Platība(m2): 64.15 kv.m. Nolikums
Izsole notiks 15.08.2016. plkst.13.00 Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne. Pieteikties izsolei līdz 15.07.2016. plkst: 13.00
Par nekustamā īpašuma Komunālā ielā 71 izsoles izziņošanu , Komunālā iela 71, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra nr.: 44600040032 Sākotnējā cena: EUR 600.00 EUR
Platība(m2): 11886 ha Nolikums
Izsole notiks 08.08.2016. plkst.13.00. Bērzspils iela 2, Balvi. Pieteikties izsolei līdz 07.07.2016. plkst: 13.00
Par nekustamā īpašuma Komunālā ielā 71 izsoles izziņošanu , Komunālā iela 71, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra nr.: 44605040050 Sākotnējā cena: EUR 26 600.00 EUR
Platība(m2): 1607.07 kv.m. Nolikums
Izsole notiks 08.08.2016. plkst.13.00. Bērzpils iela 2, Balvi. Pieteikties izsolei līdz 07.07.2016.