Izsludināts Identifikācijas numurs Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Iepirkuma stadija
2017.02.16 KPP 2017/1 „RANDENES PAMATSKOLAS ATJAUNOŠANA KALKŪNES PAGASTĀ” Pabeigts
2016.11.22 KPP 2016/4 „Kalkūnes pagasta teritorijā esošo zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana” Pabeigts
2016.10.31 KPP 2016/3 Pārtikas preču piegāde Randenes pirmskolas un pamatskolas vajadzībām 2017. gadā Pabeigts
2016.10.03 KPP 2016/2 “NAFTAS PRODUKTU IEGĀDE KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDES DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI 2017. GADĀ” Pabeigts
2016.07.18 KPP 2016/1 “Randenes pamatskolas atjaunošana Kalkūnes pagastā” Pārtraukts
2015.11.10 KPP 2015/6 „Pārtikas preču piegāde Randenes pirmsskolas un pamatskolas vajadzībām 2016. gadā” Pabeigts
2015.10.29 KPP 2015/5 “NAFTAS PRODUKTU IEGĀDE KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDES DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI 2016. GADĀ” Pabeigts
2015.08.26 KPP 2015/4 „Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Zemnieku ielas asfalta seguma atjaunošana” Pabeigts
2015.04.16 KPP 2015/3 “KALKŪNES PAGASTA RANDENES PAMATSKOLAS ĒKAS TELPU REMONTS” Pabeigts
2015.04.16 KPP 2015/2 “CEĻU UZTURĒŠANAS TEHNIKAS IEPIRKUMS” Pabeigts
2015.03.05 KPP 2015/1 Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Daugavpils novada Kalkūnes pagasta teritorijā Pabeigts
2014.10.27 KPP 2014/4 “NAFTAS PRODUKTU IEGĀDE KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDES DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI 2015. GADĀ” Pabeigts
2014.11.03 KPP 2014/3 “AUTOMAŠĪNAS PIEGĀDE KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM” Pabeigts
2014.10.22 KPP 2014/2 Pārtikas preču piegāde Randenes pirmskolas un pamatskolas vajadzībām 2015. gadā Pabeigts