Lielā Talka 2014!

25.aprīlī Kalkūnes pagasta pārvaldes darbinieki sakops teritoriju pie jauniešu un sporta centra “Kaleidoskops”. Tiks sakopta zaļā zona, savākti atkritumi, stādīti koškrūmi.