Kontakti

KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr. 90000073658
Ķieģeļu ielā 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449
Tālr., fakss 65440828
e-pasts: parvalde@kalkuni.lv

Pagasta pārvaldes darba laiks:
Pirmdiena 8:00-16:30;
Otrdiena 8:00-16:30;
Trešdiena 8:00-16:30;
Ceturtdiena 8:00-16:30;
Piektdiena 8:00-16:30;
Sestdiena, svētdiena brīvs;
Pusdienas laiks no 12.00-12.30.

Kontaktinformācija

Osvalds Kursītis – pārvaldes vadītājs, tālr. 65474023, e-pasts: osvalds.kursitis@kalkuni.lv

Beāte Bindere – galvenā grāmatvede,tālr. 65440829, e-pasts: beate.bindere@kalkuni.lv

Irēna Vērdiņa – grāmatvede,tālr. 65440836, e-pasts: irena.verdina@kalkuni.lv

Marina Novicka – vecākā grāmatvede, tālr.64540830, e-pasts: marina.novicka@kalkuni.lv

Anatolijs Mackevičs-īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītājs, tālr.28374614, e-pasts:anatolijs.mackevics@kalkuni.lv

Faina Gutoveca-īpašumu apsaimniekošanas daļas speciāliste, tālr.27757842, e-pasts:faina.gutoveca@kalkuni.lv

Vita Verza – bāriņtiesas priekšsēdētāja, tālr.65440834, 25957945, e-pasts:vita.verza@kalkuni.lv

Diāna Holostova-bāriņtiesas priekšsēdētājas palīdze, tālr.65440838, e-pasts:barintiesa@kalkuni.lv

Gaļina Ilgača-personāla speciāliste un iedzīvotāju reģistra speciāliste, tālr.65440832, e-pasts:galina.ilgaca@kalkuni.lv

Dorosida Mančinska – sociālā darbiniece, tālr. 65474651, e-pasts:dorosida.mancinska@kalkuni.lv

Aija Cimoška – sociālā darbiniece, tālr.65440835, e-pasts:aija.cimoska@kalkuni.lv

Nadežda Orlova–speciāliste zemes jautājumos, tālr.65440833, e-pasts:nadezda.orlova@kalkuni.lv

Marija Kohanoviča–kontu administratore un kasiere, tālr.65440831, e-pasts:marija.kohanovica@kalkuni.lv

Inese Skurjate – sekretāre, atbildīgā par arhīvu, tālr. 65440828, e-pasts:parvalde@kalkuni.lv

Tatjana Bučele – bibliotekāre, tālr.65440837, e-pasts:kalkuni.bibl@inbox.lv

Zorjana Rakule – juriste, tālr.65474659, e-pasts: zorjana.rakule@kalkuni.lv

Alla Izranova– kultūras menedžere, tālr. 65474656; e-pasts: alla.izranova@kalkuni.lv

Gļebs Zujevs – sporta organizators, tālr. 26889515, e-pasts: glebzujevs@inbox.lv

Natālija Polovaja – jaunatnes lietu speciāliste, tālr.65440839, e-pasts:natalija.polovaja@kalkuni.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks:

pie pagasta pārvaldes vadītāja:

 • Pirmdiena 9:00-12:00-13:00-18:00
 • Trešdiena 9:00-12:00

pie speciālistes zemes jautājumos:

 • Pirmdiena 8:00-12:00-13:00-16:30
 • Trešdiena 8:00-12:00-13:00-16:30

pie iedzīvotāju reģistra speciālistes:

 • Otrdiena 8:00-12:00-13:00-16:30
 • Ceturdiena 8:00-12:00-13:00-16:30

Kases darba laiks:

Komunālo maksājumu pieņemšana:

 • Pirmdiena 14:00-17:00
 • Trešdiena 14:00-16:00

NĪN apmaksa, valsts un pašvaldības nodevas:

 • Otrdiena 14.:00-16:00
 • Ceturdiena 08:30-12:00-12:30-16:00

pie sociālājām darbiniecēm:

 • Pirmdiena 8:00-12:00-13:00-16:00
 • Otrdiena 8:00-12:00-13:00-16:00
 • Ceturdiena 8:00-12:00

pie bāriņtiesas priekšsēdētājas:

 • Pirmdiena 8:00-16:00
 • Trešdiena 8:00-16:00