Kalkūnes pagasta jaunieši saņem pateicības rakstu

Kalkūnes pagasta jaunieši saņem pateicības rakstu no Daugavpils Novada Domes par aktīvu dalību Daugavpils Novada Jaunatnes pasākumos 2015.  gadā.