Īpašuma apsaimniekošana

KONTAKTI
Apsaimniekošanas daļas vadītājs, kapsētas pārzinis
Anatolijs Mackevičs, tālr.28374614
Apsaimniekošanas daļas speciāliste
Faina Gutoveca, tālr.27757842
Informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
Pagasta autoceļi sadalīti pēc uzturēšanas klasēm:
A klases -61.74 km; B klases – 10.69 km; C klases –  5.66 km; Ielas – 11.06 km.

Ceļu uzturēšanai 2016.gadā izlietoti 76 359,90 EUR

Asfalta segas rekonstrukcija: Kalkūnes iela 20 – 11 322,09 euro; Kalkūnes iela 12 – 16084,31 euro; Ķieģeļu iela – 16 200,00 euro.  

Ceļa bedrīšu remonts: Kalkūnes ielā – 445,28 euro.

Autoceļu ar grants segumu remonts: 11 autoceļi (atjaunoti 6 km seguma) – 15 066.00 euro.

Avārijas remontdarbi: 9 ceļi (2 km) – 2 349,00 euro.

Caurteku remonts: 1 caurteka – 367,90 euro.

Atjaunoti ceļi: viens ceļš «Janīnas-Galdnieki» – 9 974,78 euro.

Ielu apgaismojumam 2016.gadā izlietoti 4 077,93 EUR.

Jauns apgaismojums – c.Kalkūni – 2 410,74 euro.

Apgaismojuma rekonstrukcija – c.Kalkūni – 1 339,19 euro.

Spuldžu nomaiņa – 328,00 euro.

Labiekārtošanas darbi 2016.gadā: ciematu teritorijas, kapsētas, pieminekļi  5325,96 EUR.

Zāles pļaušana – 19,90 ha.

Raiņa mājas teritorijas uzkopšanas darbi – 6,00 ha.

Atkritumu savākšana – 1 413,55 euro.

Atkritumu izvešana – 582,94 euro.

Īpaši pasākumi atkritumu uzkrāšanās vietās – 148,28 euro.

Pirkumi – 4 216,00 euro.

Smilšu maisītājs – 3 640,00 euro;

Trimeris – 576,00 euro.

Kalkūnes pagasta dzīvojamo māju ēku siltināšana

Dzīvojamās mājas Kalkūnes ielā 16, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, apkures sistēmas atjaunošanas faktiskie izdevumi – kopējie izdevumi EUR 69883,62;

Dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 12, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, jumta seguma nomaiņa ar bēniņu siltināšanu – kopējie izdevumi EUR 30215,21;

Dzīvojamās mājas Muitas ielā 13, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads – bēniņu pārseguma siltināšanas un jumta seguma nomaiņas faktiskie izdevumi – kopējie izdevumi EUR 27350,88.

Ar Daugavpils novada domes Saistošajiem noteikumiem var iepazīties:

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā

Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā

vai domes mājas lapā: http://daugavpilsnovads.lv