Īpašuma apsaimniekošana

KONTAKTI
Apsaimniekošanas daļas vadītājs, kapsētas pārzinis
Anatolijs Mackevičs, tālr.28374614
Apsaimniekošanas daļas speciāliste
Faina Gutoveca, tālr.27757842
Pagasta autoceļi sadalīti pēc uzturēšanas klasēm:
A klases -61.74 km; B klases – 10.69 km; C klases –  5.66 km; Ielas – 11.06 km.

Ceļu uzturēšanai 2015.gadā izlietoti 52 581,79 EUR

Asfalta segas rekonstrukcija: Zemnieku iela – 16 374,64 EUR un Ķieģeļu iela – 16 913,99 EUR.
Ceļa bedrīšu remonts: Kalkūnes ielā, Zemnieku ielā, Muitas ielā un Dārza ielā – 4 477,12 EUR.
Autoceļu ar grants segumu remonts: 17 autoceļi (atjaunoti 6 km seguma) – 10 028,59 EUR.
Caurteku remonts: 1 caurteka – 1 376,00 EUR.
Atjaunoti ceļi: 2 ceļi – 3 411,45 EUR.

Ielu apgaismojumam 2015.gadā izlietoti 22 004,33 EUR.

Jauns apgaismojums – c.Muitas  – 17 157,05 EUR.
Apgaismojuma rekonstrukcija – c.Kalkūnes  – 4 669,28 EUR.
Spuldžu nomaiņa – 328,00 EUR.

Labiekārtošanas darbi 2015.gadā: ciematu teritorijas, kapsētas, pieminekļi – 5 485,00 EUR.

Zāles pļaušana – 19,90 ha.
Raiņa mājas teritorijas uzkopšanas darbi – 6,00 ha.

Atkritumu savākšana 2015.gadā – 1 080,00 EUR.

Atkritumu izvešana – 600,00 EUR.
Īpaši pasākumi atkritumu uzkrāšanās vietās – 480,00  EUR.

Pirkumi 2015.gadā– 7 260,00 EUR – Ķēdes pļaujmašīna – 7 260,00 EUR

Ar Daugavpils novada domes Saistošajiem noteikumiem var iepazīties:

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā

Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā

vai domes mājas lapā: http://daugavpilsnovads.lv