Īpašuma apsaimniekošana

KONTAKTI
Apsaimniekošanas daļas vadītājs, kapsētas pārzinis
Anatolijs Mackevičs, tālr.28374614
Apsaimniekošanas daļas speciāliste
Faina Gutoveca, tālr.27757842
Pagasta autoceļi sadalīti pēc uzturēšanas klasēm:
A klases -61.74 km; B klases – 10.69 km; C klases –  5.66 km; Ielas – 11.06 km.

Ceļu uzturēšanai 2016.gadā izlietoti 76 359,90 EUR

Asfalta segas rekonstrukcija: Kalkūnes iela 20 – 11 322,09 euro; Kalkūnes iela 12 – 16084,31 euro; Ķieģeļu iela – 16 200,00 euro.  

Ceļa bedrīšu remonts: Kalkūnes ielā – 445,28 euro.

Autoceļu ar grants segumu remonts: 11 autoceļi (atjaunoti 6 km seguma) – 15 066.00 euro.

Avārijas remontdarbi: 9 ceļi (2 km) – 2 349,00 euro.

Caurteku remonts: 1 caurteka – 367,90 euro.

Atjaunoti ceļi: viens ceļš «Janīnas-Galdnieki» – 9 974,78 euro.

Ielu apgaismojumam 2016.gadā izlietoti 4 077,93 EUR.

Jauns apgaismojums – c.Kalkūni – 2 410,74 euro.

Apgaismojuma rekonstrukcija – c.Kalkūni – 1 339,19 euro.

Spuldžu nomaiņa – 328,00 euro.

Labiekārtošanas darbi 2016.gadā: ciematu teritorijas, kapsētas, pieminekļi  5325,96 EUR.

Zāles pļaušana – 19,90 ha.

Raiņa mājas teritorijas uzkopšanas darbi – 6,00 ha.

Atkritumu savākšana – 1 413,55 euro.

Atkritumu izvešana – 582,94 euro.

Īpaši pasākumi atkritumu uzkrāšanās vietās – 148,28 euro.

Pirkumi – 4 216,00 euro.

Smilšu maisītājs – 3 640,00 euro;

Trimeris – 576,00 euro.

Kalkūnes pagasta dzīvojamo māju ēku siltināšana

Dzīvojamās mājas Kalkūnes ielā 16, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, apkures sistēmas atjaunošanas faktiskie izdevumi – kopējie izdevumi EUR 69883,62;

Dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 12, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, jumta seguma nomaiņa ar bēniņu siltināšanu – kopējie izdevumi EUR 30215,21;

Dzīvojamās mājas Muitas ielā 13, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads – bēniņu pārseguma siltināšanas un jumta seguma nomaiņas faktiskie izdevumi – kopējie izdevumi EUR 27350,88.

Ar Daugavpils novada domes Saistošajiem noteikumiem var iepazīties:

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā

Par kapsētu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā

vai domes mājas lapā: http://daugavpilsnovads.lv