Informācija iedzīvotājiem par ēdināšanas atbalstu bērniem un atbalstu attālinātam mācību procesam

Saskaņā ar 2020.gada 15.aprīļa Daugavpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.54 “Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” var saņemt ēdināšanas atbalstu bērniem  (no 1.5 līdz 5 gadiem) Iesniegums_edinasanas_atbalsts un atbalstu attālinātam mācību procesam (5.-6. gadīgie un 1.-12. klase) Iesniegums_attalinatam_macibu_procesam.

Iesniegumus var iesniegt gan rakstiski, gan elektroniski Daugavpils novada domē vai  Kalkūnes pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 12.maijam, tālrunis 65440828, 65440835, 65474651.