„Kalkūnes pagasta teritorijā esošo zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana”

Izsludināts: 2016.11.22
Identifikācijas numurs: KPP 2016/4
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

NOLIKUMS

LĒMUMS 2016/4