Bibliotēka

Kalkūnes bibliotēka

 


Ķieģeļu ielā 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449
e-pasts: biblioteka@kalkuni.lv
bibliotekāre Tatjana Rosovska, tālr. 65440837

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS

Bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

PASĀKUMI:

PASĀKUMU PLĀNS 2020

Pasākums “Es pazīstu Latviju” 

Radošā pēcpusdiena “Starp mums meitenēm runājot”

Jauno grāmatu apskats Randenes pamatskolā 

Izstāde “Gaismas ceļš”

Būsim droši internetā! Medijpratība

J.Leles izstāde

Adventes lasījumi

Kalkūnes pagastā darbojas Kalkūnes pagasta bibliotēka. No 2009.gada bibliotēka ir Daugavpils novada domes pašvaldības iestāde.

Kalkūnes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma – grāmatu, periodikas, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Kalkūnes pagasta bibliotēkas darbības pamats fiksēts Kalkūnes pagasta bibliotēkas nolikumā un lietošanas noteikumos.

Bibliotēkā lietotāji var:

  •    iepazīties ar jaunāko literatūru;
  •    lasīt jaunākos žurnālus un avīzes;
  •    izmantot SBA pakalpojumus;
  •    iepazīties ar sava novada novadpētniecības materiāliem;
  •    izmantot datorus un internetu

2020.gadā Kalkūnes pagasta bibliotēka piedāvā saviem lasītājiem plašu preses izdevumu klāstu.

Žurnāli bērniem un jauniešiem: Pūcīte,  Ilustrētā junioriem, Avenīte, Мое любимое хобби, Тошка и компания, Графити Фолз.

Žurnāli pieaugušajiem: Mājas Viesis,  Una, Ir, Leģendas, Kas Jauns?, Ieva,  Коллекция Караван историй, Люблю!, Лилит, Открыто, Патрон.

Žurnāli vaļaspriekiem: Dārza pasaule, Praktiskais latvietis, Ievas māja, Čaklās rokas, Ievas virtuve, Burda, Идеи вашего дома,  Мой прекрасный сад, Чудеса и приключения, Семеро с ложкой, Сад, огород-кормилец и лекарь, Спортивное рыболвство.

Žurnāli par zinātni un veselību: Veselība, Mans mazais.

Avīzes: Latgales laiks, Kas Jauns?, МК Латвия, Миллион, Суббота, Латвийские Вести.

Bibliotekārās stundas:

“Kika Mika iepazīstina mazuļus ar bibliotēku”,

“Informācijas meklēšana datubāzēs (www.letonika.lv, www.news.lv)”,

“Kā strādāt ar Daugavpils novada kopkatalogu?”

“Ar datoru uz “tu”!”

“Grāmata iedvesmo…” (radošā nodarbība)

“Grāmatas, kuras ir vērts izlasīt!”

Kalkūnes bibliotēka sniedz sekojošus pakalpojumus:

Jaunākie grāmatu apskati un informācija par aktualitātēm;

– Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā;

– Literatūras izsniegšana uz mājām (20 dienas);

– Uzziņu meklēšana un Interneta pakalpojumi;

– Materiālu kopēšana;

– Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana;

– Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām;

– Lasītāju reģistrēšana;

– Skenēšana;

– Informācijas izdrukāšana;

– Datora lietošana, lietošanas konsultācijas.

Tagad apmeklētājiem pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu.

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidota bērnu istaba, kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

Sekojiet mums arī Facebook – @kalkunes.biblioteka

https://www.facebook.com/kalkunes.biblioteka/

Noderīgas saites

Daugavpils novada elektroniskais kopkatalogs: https://www.naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.asp

– E-grāmatu bibliotēka: www.3td.lv

(jābūt reģistrētam bibliotēkas lietotājam!);

– Latvijas Nacionālā bibliotēka: www.lnb.lv

– Daugavpils novada mājas lapa: www.daugavpilsnovads.lv

– Kultūras ministrija: www.km.gov.lv

– Valsts Kultūrkapitāla fonds: www.vkf.lv

– v/a Kultūras informācija sistēmas: www.kis.gov.lv

– Letonika: www.letonika.lv

– Latvijas Bibliotēku portāls: www.biblioteka.lv

– Kultūras karte :www.kulturaskarte.lv

Latvijas kultūras portāls: www.kultura.lv