Bibliotēka

Kalkūnes bibliotēka


Ķieģeļu ielā 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449
e-pasts: biblioteka@kalkuni.lv
bibliotekāre Tatjana Rosovska, tālr. 65440837

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS

Bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Kalkūnes pagastā darbojas Kalkūnes pagasta bibliotēka. No 2009.gada bibliotēka ir Daugavpils novada domes pašvaldības iestāde.

Kalkūnes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma – grāmatu, periodikas, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Kalkūnes pagasta bibliotēkas darbības pamats fiksēts Kalkūnes pagasta bibliotēkas nolikumā un lietošanas noteikumos.

Bibliotēkas darba rādītāji

 Rādītāji 2014.gads 2015.gads 2016.gads 
Lietotāji 560 560 517
Apmeklējums 4363 3956 2467
Izsniegtie izdevumi 8228 6045 4540
Jaunieguvumi 337 331 224
Tematiskie pasākumi un izstādes 30 31 52

Bibliotēkā lietotāji var:

  •    iepazīties ar jaunāko literatūru;
  •    lasīt jaunākos žurnālus un avīzes;
  •    izmantot SBA pakalpojumus;
  •    iepazīties ar sava novada novadpētniecības materiāliem;
  •    izmantot datorus un internetu.

Bibliotēkā lasāmi sekojoši preses izdevumi:

Avīzes:  Latgales Laiks, Латгалес Лайкс,  Динабург, Миллион,  Вести, Сейчас, Суббота, МК Латвия, Совершенно секретно;

* Žurnāli:  Ieva, Ievas Stāsti, Spice, Una, Pastaiga, Ilustrētā zinātne, Juniors, Leģendas, Planētas noslēpumi, Караван, Веселые картинки,  Чудеса и приключения, Рыболов, Бабушка-целительница, Чудеса и тайны планеты, Крестьянка, Лена-рукоделие, Люблю,  Лилит,  Мото, Целебник, Ваши 6 соток,  Домашний доктор,  В мире животных,  Охота, Приусадебное хозяйство.

Kalkūnes bibliotēka sniedz sekojošus pakalpojumus:

Jaunākie grāmatu apskati un informācija par aktualitātēm;

– Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā;

– Literatūras izsniegšana uz mājām (20 dienas);

– Uzziņu meklēšana un Interneta pakalpojumi;

– Materiālu kopēšana;

– Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana;  

– Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām;

– Lasītāju reģistrēšana;

– Skenēšana;

– Informācijas izdrukāšana;

– Datora lietošana, lietošanas konsultācijas;

Bibliotekārās stundas

Kā atvērt e-pastu?

Kā strādāt ar: vārdnīcu, enciklopēdiju, datoru, katalogu?

Kā atrast informāciju katalogā?

„Trešais tēva dēls ” – projekta ietvaros Kalkūnes pagasta bibliotēka papildināta ar 5 datoriem, kas pieslēgti pie interneta. Lasītājiem pieeja ir par brīvu.

Tagad apmeklētājiem pieejami 6 datori ar interneta pieslēgumu.

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis, kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

Noderīgas saites

Daugavpils novada elektroniskais kopkatalogs: www.naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

– Latvijas Nacionālā bibliotēka: www.lnb.lv

– Daugavpils novada mājas lapa:  www.daugavpilsnovads.lv

– Kultūras ministrija: www.km.gov.lv

– Valsts Kultūrkapitāla fonds: www.vkf.lv

– v/a Kultūras informācija sistēmas: www.kis.gov.lv

– Letonika: www.letonika.lv

– Latvijas Bibliotēku portāls: www.biblioteka.lv

– Kultūras karte :www.kulturaskarte.lv

Latvijas kultūras portāls: www.kultura.lv