Bibliotēka

Kalkūnes bibliotēka
Ķieģeļu ielā 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449
e-pasts: kalkuni.bibl@inbox.lv
bibliotekāre Tatjana Rosovska, tālr. 65440837

Bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas lietošanas noteikumi


Bērnu aboniments                    Jaunizremontētā datorklase           Novadpētniecības stūrītis

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena  1000 – 1200 un 1230 – 1800
Otrdiena 1000 – 1200  un  1230 – 1800
Trešdiena 1000 – 1200 un 1230 – 1800
Ceturtdiena 1000 – 1200 un 1230 – 1800
Piektdiena 1000 – 1200 un 1230 – 1800
Sestdiena Brīvdiena
Svētdiena Brīvdiena
Katra mēneša pēdējā piektdiena – sanitārā diena (lasītājus neapkalpo)

Kalkūnes pagastā darbojas Kalkūnes pagasta bibliotēka. No 2009.gada bibliotēka ir Daugavpils novada domes pašvaldības iestāde.

Kalkūnes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma – grāmatu, periodikas, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Kalkūnes pagasta bibliotēkas darbības pamats fiksēts Kalkūnes pagasta bibliotēkas nolikumā un lietošanas noteikumos.

Bibliotēkas darba kvalitatīvie rādītāji

 Rādītāji  2013 2014  2015 
Lietotāji  576 560 560
Apmeklējums  4625 4363 3956
Izsniegtie izdevumi  8327 8228 6045
Jaunieguvumi  270 337 331
Tematiskie pasākumi un izstādes  31 30 31

Bibliotēkā lietotāji var:

 •    iepazīties ar jaunāko literatūru;
 •    lasīt jaunākos žurnālus un avīzes;
 •    izmantot SBA pakalpojumus;
 •    iepazīties ar novadpētniecības materiāliem par savu novadu;
 •    izlasīt novada domes sēžu protokolus.

Bibliotēkā lasāmi sekojoši preses izdevumi:

Avīzes:  Latgales Laiks, Латгалес Лайкс,  Динабург, Миллион,  Вести, Аргументы и факты, Сейчас, Суббота, МК Латвия, Совершенно секретно,

* Žurnāli:  Ieva, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Privātā dzīve, Spice, Веселые картинки,  Чудеса и приключения, Рыболов, Бабушка-целительница, Чудеса и тайны планеты Земля,  Детская Роман-газета, Крестьянка, Лена-рукоделие, Люблю,  Лилит,  Мото, Целебник, Ваши 6 соток,  Домашний доктор,  В мире животных,  Охота, Приусадебное хозяйство.

Kalkūnes bibliotēkas sniegtie pakalpojumi

Jaunākie grāmatu apskati un informācija par aktualitātēm;

– Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā;

– Literatūras izsniegšana uz mājām (30 dienas);

– Uzziņu meklēšana un Interneta pakalpojumi;

– Materiālu kopēšana;

– Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana;  

– Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām;

– Lasītāju reģistrēšana;

– Skenēšana;

– Informācijas izdrukāšana;

– Datora lietošana, lietošanas konsultācijas;

– e- pasta izmantošana.

Bibliotekārās stundas

Kā atvērt e-pastu?

Kā strādāt ar: vārdnīcu, enciklopēdiju, datoru, katalogu?

Kā strādāt Letonika saitā, bibliotēka.lv saitā?

Kā atrast informāciju katalogā?

Datora stundas ar zemniekiem, pensionāriem, bezdarbniekiem, jaunākā vecuma bērniem.

„Trešais tēva dēls ” – projekta ietvaros Kalkūnes pagasta bibliotēka papildinājās ar 5 datoriem, kas pieslēgti pie interneta un lasītājiem pieeja par brīvu.

Tagad apmeklētājiem pieejami 10 datori ar interneta pieslēgumu.

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis, kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka: www.lnb.lv

– Daugavpils novada mājas lapa:  www.dnd.lv

– Kultūras ministrija: www.km.gov.lv

– Valsts Kultūrkapitāla fonds: www.kkf.lv

– v/a Kultūras informācija sistēmas: www.kis.gov.lv

– IS ALISE: www.isalise.lv

– Letonika: www.letonika.lv

– Latvijas Bibliotēku portāls: www.biblioteka.lv/

– Kultūras karte :www.kulturaskarte.lv

– 3TD: www.3td.lv

Latvijas kultūras portāls: www.kultura.lv

Kalkūnes pagasta bibliotēkā iz izveidots fotoalbums, kurā ir atspoguļoti dažādu gadu un notikumu foto mirkļi:

 • Pirmā tikšanās ar bibliotēku;
 • Novada grāmatu svētki;
 • Tikšanās ar pagasta senioriem;
 • Fotogrāfiju izstādes;
 • Mūsu lasītāju rokdarbi;
 • Novadpētniecības izstādes;
 • Pēcpusdienas ar pagasta jaunajiem talantiem;
 • Senie iespieddarbi-dāvinājumi no mūsu lasītājiem;
 • Datoru stundas ar skolēniem, pensionāriem, bezdarbniekiem.