Bibliotēka

Kalkūnes bibliotēka


Ķieģeļu ielā 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449
e-pasts: biblioteka@kalkuni.lv
bibliotekāre Tatjana Rosovska, tālr. 65440837

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS

Bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

PASĀKUMI:

Pasākums “Es pazīstu Latviju” 22.11.2018.

Radošā pēcpusdiena “Starp mums meitenēm runājot” 25.10.2018.

Jauno grāmatu apskats Randenes pamatskolā 30.05.18.

Izstāde “Gaismas ceļš”23.04.18

Būsim droši internetā! Medijpratība 29.03.18.

J.Leles izstāde

Adventes lasījumi

Kalkūnes pagastā darbojas Kalkūnes pagasta bibliotēka. No 2009.gada bibliotēka ir Daugavpils novada domes pašvaldības iestāde.

Kalkūnes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma – grāmatu, periodikas, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Kalkūnes pagasta bibliotēkas darbības pamats fiksēts Kalkūnes pagasta bibliotēkas nolikumā un lietošanas noteikumos.

Bibliotēkā lietotāji var:

  •    iepazīties ar jaunāko literatūru;
  •    lasīt jaunākos žurnālus un avīzes;
  •    izmantot SBA pakalpojumus;
  •    iepazīties ar sava novada novadpētniecības materiāliem;
  •    izmantot datorus un internetu

2019.gadā Kalkūnes pagasta bibliotēka abonē 36 preses izdevumus latviešu un krievu valodā, no kuriem 30 žurnāli un 6 avīzes.

Žurnāli bērniem un jauniešiem: Spicīte, Pūcīte,  Ilustrētā junioriem, Avene, Basteln mit Kindern, Графити Фолз.

Žurnāli pieaugušajiem: Mājas Viesis,  Una, Ir, Leģendas, Kas Jauns?, Ieva,  Коллекция Караван историй, Люблю!, Лилит, Открыто.

Žurnāli vaļaspriekiem: Dārza pasaule, Dari pats, Ievas māja, Burda, Psychologies, Лена, Идеи вашего дома, Мой прекрасный сад, National Geographic, Чудеса и приключения, Семеро с ложкой, Top Grear.

Žurnāli par zinātni un veselību: Veselība, Citāda pasaule.

Avīzes: Latgales laiks, Kas Jauns?, Reklāma piektdienās, МК Латвия, Миллион, Совершенно секретно.

Bibliotekārās stundas:

“Kika Mika iepazīstina mazuļus ar bibliotēku”,

“Informācijas meklēšana datubāzēs (www.letonika.lv, www.news.lv)”,

“Kā strādāt ar Daugavpils novada kopkatalogu?”

“Ar datoru uz “tu”!”

“Grāmata iedvesmo…” (radošā nodarbība)

“Grāmatas, kuras ir vērts izlasīt!”

Kalkūnes bibliotēka sniedz sekojošus pakalpojumus:

Jaunākie grāmatu apskati un informācija par aktualitātēm;

– Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā;

– Literatūras izsniegšana uz mājām (20 dienas);

– Uzziņu meklēšana un Interneta pakalpojumi;

– Materiālu kopēšana;

– Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana;  

– Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām;

– Lasītāju reģistrēšana;

– Skenēšana;

– Informācijas izdrukāšana;

– Datora lietošana, lietošanas konsultācijas;

„Trešais tēva dēls ” – projekta ietvaros Kalkūnes pagasta bibliotēka papildināta ar 5 datoriem, kas pieslēgti pie interneta. Lasītājiem pieeja ir par brīvu.

Tagad apmeklētājiem pieejami 6 datori ar interneta pieslēgumu.

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis, kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

 

Sekojiet mums arī Facebook – @kalkunes.biblioteka

 

Noderīgas saites

Daugavpils novada elektroniskais kopkatalogs: www.naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

– Latvijas Nacionālā bibliotēka: www.lnb.lv

– Daugavpils novada mājas lapa:  www.daugavpilsnovads.lv

– Kultūras ministrija: www.km.gov.lv

– Valsts Kultūrkapitāla fonds: www.vkf.lv

– v/a Kultūras informācija sistēmas: www.kis.gov.lv

– Letonika: www.letonika.lv

– Latvijas Bibliotēku portāls: www.biblioteka.lv

– Kultūras karte :www.kulturaskarte.lv

Latvijas kultūras portāls: www.kultura.lv